საქართველოს საპატრიარქოს ხიჭაურის წმიდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სკოლა აგრძელებს მოსწავლეთა მიღებას სრული ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან არსებული , ...

დაწვრილებით